ВПЛИВ ВІЛОЗЕНУ НА ПОКАЗНИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОГО АНТИІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ОСІБ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ

Людська діяльність здійснюється за певних умов виробничого середовища та за певних нервово-м’язових навантажень. Організм людини разом з виробничим середовищем складає єдине ціле. Зовнішнє середовище підтримує життєдіяльність організму, забезпечуючи його речовинами, необхідними для поповнення енергії. Водночас організм людини являє собою систему, яка при цьому тісно пов’язана з зовнішнім середовищем і різко відокремлена від нього. Характерною особливістю внутрішнього середовища організму є його відносна постійність. За будь-яких змін зовнішніх умов внутрішнє середовище залишається постійним, що є необхідною умовою для повсякденного життя з різноманітною діяльністю [1; 2].

Стійкі постійні кількісні показники, які характеризують нормальний стан внутрішнього середовища і всього організму, називаються фізіологічними константами. До них належать температура тіла, артеріальний тиск крові, концентрація в крові цукру, білків та інші [3]. Функції організму можуть нормально здійснюватися лише тоді, коли умови зовнішнього середовища повністю відповідають його потребам. Якщо умови зовнішнього середовища, у тому числі виробничого, змінюються, стають несприятливими, ускладнюють його життєдіяльність, то на протидію їм організм спрямовує спеціальні механізми, які зберігають постійність внутрішнього середовища або змінюють його в межах, визначених фізіологічними законами. Це механізми адаптації [4; 5].

Адаптація організму до впливу фізичних навантажень, як і до будь-якого іншого подразника, має фазний характер. Залежно від характеру й часу реалізації пристосувальних змін

Studies indicate that an increase in the activity of acid phosphatase in serum corresponded to changes in the content of the relative number of degranulated granulocytes. This increase in dynamics and acid phosphatase activity of granulocytes in the blood corresponded to the degree of severity of the DIC and reaches a maximum at the stage of hipocoagulation.

Thus, increasing the content of acid phosphatase in the blood dynamics DIC may indicate the possible involvement in the pathogenesis of activated granulocytes hemostasis DIC.

Key words: acid phosphatase, DIC, granulocytes, hemostasis.

Стаття надійшла до редакції 19.05.2013 р. Прийнято до друку 26.06.2013 р. Рецензент – д. б. н., проф. І. О. Іванюра.

Материал взят из: Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки. № 19 (278)