ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДІВ ТРАДИЦІЙНОЇ Й НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ КОРЕКЦІЇ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ ЯК КОСМЕТИЧНОГО ДЕФЕКТУ ШКІРИ

Дерматози, що локалізуються на відкритих ділянках шкіри займають особливе місце в дерматологічній та косметологічній практиці. Актуальність проблеми вугрової хвороби для сучасної наукової та практичної медицини зумовлена значною поширеністю цього захворювання серед пацієнтів молодого й середнього віку, хронічним перебігом, резистентністю до загальноприйнятої терапії, порушенням психоемоційного стану й соціальної адаптації [4]. Вугрова хвороба – це захворювання, що досить часто трапляється в косметологічній практиці. За даними ВОЗ 75 – 90 % молодих людей віком від 12 до 25 років у тій або іншій формі страждають на акне, у 1/3 випадків вугрова хвороба вимагає тривалого лікування. Якщо відносити до захворювання одиничні комедони й папули, то його можна вважати фізіологічним феноменом, який до певної міри спостерігається практично в кожної людини. У більшості випадків висипання зникають у віці до 20 років, хоча в деяких випадках захворювання може мати затяжний характер: приблизно в 5 % жінок і 3 % чоловіків у віці 40 – 49 років мають клінічні прояви вугрової хвороби. Наявність висипу на відкритих ділянках шкіри значно знижує самооцінку хворого, породжує розвиток стану тривоги, депресії, дисморфофобії. Хворі нелегко адаптуються в соціальному середовищі, серед них — значний відсоток безробітних і самотніх людей. Добре знайомі випадки не тільки депресії, але й відмови хворих від спілкування з оточуючим світом [1; 3].

Проблема акне, як косметичного дефекту зовнішності, до сьогоднішнього моменту вирішується традиційним медичним шляхом. В основному використовуються фармакологічні препарати для зовнішнього та внутрішнього застосування, дуже рідко призначаються фізіотерапевтичні процедури. Для місцевого лікування вугрової хвороби застосовуються препарати, що мають антибактеріальну, протизапальну й регенеруючу дію. Не дивлячись на широкий асортимент препаратів даного напрямку (у тому числі ретиноїдів), слід зазначити, що основна їх частина містить лікарські субстанції синтетичного походження, які здатні проявляти значну побічну дію на організм людини, особливо при тривалому застосуванні. Це диктує необхідність розробки нових методів корекції з обов’язковим урахуванням впливу такого лікування на всі патогенетичні механізми вугрової хвороби. Важливими патогенетичними

факторами розвитку вугрової хвороби є патологічний фолікулярний гіперкератоз, надлишкова продукція секрету сальними залозами, розмноження Propionibacterium acnes, запалення тощо.

Вибір методу лікування коректується ступенем превалювання тих чи інших патогенетичних і клінічних аспектів захворювання в конкретного хворого, тобто провідними ланками патогенезу вугрової хвороби. Виділяють місцеву, системну й комбіновану терапію акне.

При вугровій хворобі легкого ступеня тяжкості, як правило, буває достатньо призначення адекватної зовнішньої терапії. Тобто, всі заходи мають бути спрямовані на ліквідацію себореї, патологічного гіперкератозу, порушень мікробіоценозу шкіри та на корекцію порушень гормонального фону. Середні та тяжкі форми дерматозу вимагають системного лікування, а зовнішнє лікування в цьому разі є невід’ємною й обгрунтованою частиною комплексної терапії, що дозволяє скоротити терміни прийому системних препаратів і ризик можливих їх побічних ефектів. Місцева терапія дає змогу досягти у вогнищі ураження високих концентрацій лікарського препарату в шкірі та безпосередньо впливати практично на всі патогенетичні механізми [5].

Вибір зовнішнього препарату й обсяг гігієнічних косметологічних процедур визначають із урахуванням провідного патогенетичного чинника захворювання індивідуально для кожного пацієнта. При незапальних формах легких акне рекомендують місцеві комедонолітичні та кератолітичні засоби, дія яких спрямована на гальмування процесів гіперкератинізації епітелію волосяних фолікулів, комедоногенезу, запалення (препарати третиноїну, адапалену, саліцилової кислоти, бензоїлпероксиду тощо). Лікування запальних акне на фоні порушення мікробіоценозу має бути спрямоване на провідну інфекційну патогенетичну ланку, що зумовлює необхідність призначення місцевих антисептиків і антибактеріальних препаратів. З місцевих антибіотиків препаратами вибору є кліндаміцин, левоміцетин, тетрациклін та еритроміцин [6].

Оскільки традиційне лікування вугрової хвороби займає тривалий період часу, то альтернативний метод повинен вирішувати цю проблему в коротші терміни і до того ж бути абсолютно безпечним та максимально ефективним.

Сучасна нетрадиційна медицина дотримується принципу цілісності, вона лікує хворобу, а не її прояви. Кваліфікований натуропат уникає симптоматичних лікарських засобів, оскільки вони не усувають дійсну етіологію патологічного стану. Використання методів нетрадиційної медицини пробуджують у людині закладені від природи можливості саморегуляції та контролю свого фізичного та психічного стану.

Одна з причин того, що нетрадиційна медицина на сьогоднішній день не знайшла широкого застосування полягає в тому, що її методи не

завжди є предметом серйозного наукового дослідження та об’єктивного аналізу. Характерною особливістю останніх років є масштабне зростання зацікавленості народною й нетрадиційною медициною, незважаючи на всі методологічні відмінності. У переважній більшості країн Європейського Союзу в Національних системах охорони здоров’я застосовуються натуропатичні методи народної й нетрадиційної медицини.

Проте, досвід провідних косметологів показує, що саме комплексне застосування методів традиційної й нетрадиційної медицини дозволяє добитися видимих і стійких результатів у найкоротші терміни [9]. Основою інтегративної медицини є синтез звичайної медицини з альтернативною та додатковою медициною, що успадкувала як західні, так і східні медичні традиції. Вона базується на досягненнях сучасної науки з використанням найефективніших методик сучасних та стародавніх медичних систем, включає до себе різні варіанти безмедикаментозного лікування: фізіотерапію, бальнеологію, гомеопатію тощо. Різні аспекти інтегративної медицини знайшли віддзеркалення в публікаціях Тараненко О., Анохіної Г., Кулемзіної Т., Поканевич В. Гарник Т., Кава Т., Скачко Б., Мітченко Ф., Шураєвої Т. Ідея інтеграції методів традиційної й нетрадиційної медицини в комплексній корекції проблеми вугрової хвороби як косметичного дефекту шкіри має наступні принципи:

діагностика при первинному зверненні й дослідження динаміки процесу в міру виконання розпоряджень лікаря-дерматолога й косметолога;

всебічна реабілітація фізичного й психологічного самопочуття, настрою, активності й зовнішнього вигляду людини з використанням натуропатичних методик;

включення методів нетрадиційної медицини в косметичні програми корекції вугрової хвороби;

застосування методів безмедикаментозної терапії в комплексі з традиційною корекцією акне ;

використання мануальних та апаратних фізіотерапевтичних процедур;

призначення спеціалізованої дієти, орієнтованої на нормалізацію діяльності сальних залоз.

Обгрунтування й розробка методів і засобів інтеграції традиційної й нетрадиційної медицини в комплексній корекції проблеми вугрової хвороби як косметичного дефекту шкіри є актуальним напрямком сучасної косметології.

Із величезної кількості методів традиційної й нетрадиційної медицини були вибрані апаратні й мануальні фізіотерапевтичні процедури у вигляді ультрафонофореза (курсова схема) й масажу

(розроблена автором методика), а також елементів фітотерапії

(фітопудра, виготовлена за складеною автором рецептурою).

Натуральний склад фітопудри й відсутність у ній рідинної основи дозволяє добитися введення в шкіру більшого відсотка біологічно- активних речовин, дає виражений клінічний ефект і дозволяє уникнути введення в шкіру консервантів.

Ефективність застосування натуральних фітопрепаратів у світовій дерматокосметологічній практиці вказує на ефективність їх використання для лікування акне й робить актуальною проблему створення нових лікарських препаратів на її основі [8].

Ефективним і в той же час м’яким способом догляду за шкірою обличчя, є косметичний масаж. Розроблена методика включає елементи російського класичного, китайського точкового, метаболічного оновлюючого, пластично-вібраційного, щипкового масажів, а також авторські розробки.

Ультрафонофорез дозволяє вводити за допомогою ультразвукових хвиль активні лікарські й косметичні засоби в поверхневі шари шкіри. Процедура повинна проводитися за розробленою схемою, залежно від тяжкості клінічних проявів і стадії косметичної корекції. Сутність методики полягає в тому, що під впливом ультразвука молекули речовини через пори шкіри проникають у поверхневі шари й формують там тривало працююче «депо» введеної речовини. При цьому шкірні покриви залишаються непошкодженими.[7].

Таким чином, рівень розвитку сучасної косметології, як науки, дозволяє розробляти й упроваджувати в практичну діяльність косметологів величезне різноманіття абсолютно нових методів корекції будь-яких косметичних дефектів. Грамотне використання стародавніх традицій оздоровлення, що прийшли із Заходу та Сходу, у поєднанні з досягненнями сучасної реабілітаційної медицини та народними способами відновлення краси й здоров’я, є основою вирішення медичної й косметичної проблеми вугрової хвороби.

Література

1. Багмет А. Н., Шаповалова О. В. Коррекция нарушений

микробиоценоза кожи при легких формах угревой болезни // Дерматологія та венерологія. – 2003. – № 1 – С. 44 – 46. 2. Дрибноход Ю. Ю., Таушан Т. Г. Психологическая косметика. ─ СПб.: Питер, 1997.

─ 186 с. 3. Кутасевич Я. Ф., Маштакова И. А., Багмет А. Н., Шаповалова О. В. Микробиоценоз кожи у больных угревой болезнью и пути его коррекции // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології.

– 2003. – № 1 – С. 43 – 47. 4. Кутасевич Я. Ф., Огурцова А. Н., Маштакова И. А. Лечение акне с учетом разработанных критериев оценки степени тяжести // Первый Российский конгресс дерматовенерологов. Тез. научн. работ. – СПб. – 2003. – Т. 1. – С. 64.

5. Проценко Т. В., Кондратенко И. В. Опыт лечения больных угревой болезнью // Новости медицины и фармации. – 2002. – № 9 – С. 4. 6. Рот М. Д., Грант-Келс Д. М. Угри: современный подход к выбору лечения // Медицина світу. – 2000. – № 9. – С. 163 – 168. 7. Сикорская С., Сикорская А. Физиотерапия в салоне красоты: Методы, технологии, организация кабинетов аппаратной косметологии и физиотерапии. ─ М.: Практика, 2006. ─ 224 с. 8. Сикорская С., Сикорская С. Фитокосметология в салоне красоты. ─ М.: Практика, 2006. ─ 288 с.

9. Фержтек О., Фержтекова В., Д. Шрамек, П. Странски и др.

Косметология. Теория и практика. – Прага: MAKSDORF, 2002. ─ 416 с.

Summary

Methods and means grounds and development of traditional and

untraditional medicine integration in the complex correction of acne as a cosmetic skin defect is an actual trend in modern cosmetology. The level of scientific development nowadays lets cosmetologists find and use a big variety of absolutely new correction methods of any cosmetic defects in their practice. Competent use of ancient eastern and western rehabilitation traditions in combination with modern medicine achievements and fork ways of health and beauty rehabilitation is the main medical and cosmetic solution of acne problems.

Материал взят из: Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки. № 2 (165)