БІОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА

У створенні міцної кормової бази тваринництва України важливу роль відводять лучному кормовиробництву, зокрема природним та сіяним сіножатям і пасовищам, які донедавна займали площу близько

6,78 млн. га, або 13 % усіх сільськогосподарських угідь  1; 16; 17.

За відсутності державного фінансування на проведення меліоративних, культуртехнічних та інших робіт з поліпшення природних кормових угідь, а також через незадовільне фінансове становище більшості господарств величезні площі лучних угідь деградують, заростають чагарниками, великостебловими бур’янами, вкриваються купинами, піддаються водній та вітровій ерозіям. Крім того на місці суходольних луків створюються польові сівозміни, ведуться лісотехнічні роботи, промислове та цивільне будівництво. Тому замість розширення природних кормових угідь площі сіножатей та пасовищ в усіх сільськогосподарських підприємствах скоротились до 2,97 млн. га. Тільки площа сіножатей зменшилась відповідно з 2,59 до 1,76 млн. га, а

вихід кормів – з 2,87 до 1,2 млн. т, або в 2,5 рази 22. У Луганській і

Донецькій областях луки й пасовища займають лише 9 % від загального

земельного фонду 3.

Проблема загострюється ще й тим, що безсистемне й безконтрольне випасання худоби з приватних селянських господарств викликає зниження продуктивності, погіршення стабільності, спрощення флористичного складу й структури луків і пасовищ. На більшості пасовищ продуктивність не перевищує 5 – 6 ц/га к. од., у структурі травостою домінуюче місце нерідко займають малоцінні, шкідливі ssian cities (Kyiv, Simferopol, Moscow and Yakutsk) the universal effects of cosmic weather factors was found. In all cities at the day before the geomagnetic disturbances the

functional load on a myocardium is raising. It is specially revealed if electrocardiogram registered after a psychical stress-load. Among 18 parameters of ECG, the form variability of cardiac cycles and percent of non typical cardiac cycles are the most sensitive to the Solar and geomagnetic activity factors.

Материал взят из: Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки. № 2 (165)